W dniu 19 lipca 2023 roku AMU INNOVATION – spółka celowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stała się 34. członkiem Porozumienia Spółek Celowych.

PSC to forum współpracy 34 uczelnianych spółek celowych z całego kraju, powołanych dla komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych w uczelniach i instytutach badawczych oraz realizowania badań zleconych przez przedsiębiorstwa. Przyjęcie AMU Innovation do PSC odbyło się w drodze głosowania członków zorganizowanego przez Przewodniczącego – Jakuba Jasiczaka. Wszystkim popierającym nas członkom oraz Przewodniczącemu serdecznie dziękujemy za zaufanie i ciepłe przyjęcie, postaramy się być godnym członkiem Stowarzyszenia.

Related posts