Oferta
AMU Innovation

Preinkubacja pomysłów biznesowych
Szkolenia

A-04

Preinkubacja pomysłów biznesowych

Wspieramy przedsiębiorcze zespoły ze społeczności akademickiej UAM w tworzeniu firm akademickich. Pomagamy tworzyć i doskonalić rynkowo model biznesowy przedsięwzięcia opartego na wiedzy, oceniając sytuację związaną z własnością intelektualną i proponując praktyczne rozwiązania z zakresu transferu wiedzy i komercjalizacji.

Zapewniamy wsparcie w pozyskaniu niezbędnych zasobów oraz w przeprowadzeniu negocjacji z Uczelnią. Proponujemy szkolenia, które zapewnią wzmocnienie kompetencji niezbędnych do prowadzenia biznesu oraz pomoc formalno-prawną podczas zakładania spółki.

W przypadku objęcia części udziałów w spółce, jako współwłaściciel wspieramy akademickie start'upy w poszukiwaniu kolejnych inwestorów. Wspierając nasze akademickie spółki w rozwoju stajemy się ich ambasadorami nie tylko wśród społeczności akademickiej ale i na szerszej scenie innowacyjnego biznesu.

n
A-04

Szkolenia

Oferujemy profesjonalne szkolenia i warsztaty z zakresu:

Naszą ofertę szkoleniową kierujemy zarówno do społeczności akademickiej UAM, ale także do klientów zewnętrznych: pracowników centrów transferu technologii, spółek celowych, centrów badawczo-rozwojowych, instytutów badawczych i innych ośrodków wsparcia innowacji.

Współpracujemy z trenerami i organizacjami posiadającymi bogate doświadczenie szkoleniowe i ofertę tematyczną. Zamawiane szkolenia i warsztaty możemy dostosować do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

p

Porozmawiajmy!

To do niczego nie zobowiązuje, a może wiele zmienić.