Kim
jesteśmy

Spółka celowa UAM to podmiot, będący w 100% własnością Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, powołany w celu realizacji komercjalizacji pośredniej, tj. tworzenia spółek pracowniczych typu spin-off.

Nadrzędnym celem Spółki jest dbałość o wzrost wykorzystania potencjału badawczego przez angaż naukowców i studentów w przedsięwzięcia rynkowe w tym:  tworzenie akademickich startupów – spółek opartych na wiedzy i rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej UAM.

A-04

Co oferujemy?

Oferujemy wsparcie eksperckie i doradcze w procesie tworzenia firm i urynkowienia wiedzy, tj. budowania biznesu w oparciu o technologie i doświadczenie pozyskane w trakcie pracy lub studiów na naszej Uczelni.

W procesie tworzenia startupu pomożemy w:

Każdy pracownik lub student UAM może zgłosić się na konsultację w celu rozpoznania potencjału gospodarczego swojego pomysłu i zaplanowania odpowiednich działań.

b
A-04

Dla kogo działamy?

Nasze wsparcie doradcze i eksperckie w pierwszej kolejności kierujemy do społeczności akademickiej UAM. Wspieramy postawy przedsiębiorcze i pomagamy w założeniu biznesu tym pracownikom i studentom, którzy w oparciu o posiadaną wiedzę i technologie chcą założyć firmę związaną z Uniwersytetem.

Oferta skierowana jest zarówno do studentów jak i pracowników Uczelni niezależnie od kierunku i dyscypliny naukowej, bo zależy nam na każdym przedsiębiorczym pomyśle! Startup niekoniecznie musi być technologiczny, potrafimy doradzić też w biznesie opartym na naukach społecznych. Pokażmy wspólnie całemu światu potencjał naszej Uczelni!

A-04

Umocowanie prawne

Powoływanie spółek celowych przez uczelnie ma swoje umocowanie w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, której to Artykuł 11 ust. 1 pkt 3 określa, że jednym z podstawowych zadań uczelni jest „prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki”.

Wprowadzony został podział na komercjalizację pośrednią i bezpośrednią oraz podział jednostek dedykowanych do prowadzenia każdego z tych rodzajów komercjalizacji:

Porozmawiajmy!

To do niczego nie zobowiązuje, a może wiele zmienić.