O akademickich
startupach

Akademickie start’upy to firmy tworzone przez członków społeczności akademickiej (studentów, doktorantów lub pracowników uczelni) oparte na wiedzy pozyskanej w toku nauki lub praktyki zawodowej na uczelni. Działalność tego typu podmiotu opiera się na przeniesionej własności intelektualnej z organizacji macierzystej, stanowiącej istotny element w zakresie przewagi konkurencyjnej nowopowstałego przedsiębiorstwa.

A-04

Akademickie startupy

Zwane są również spółkami pracowniczymi lub spin-offami. Zakładane są w chwili, kiedy twórcy (naukowcy, zespół badawczy, doktoranci lub studenci) stwierdzają, że temat, którym naukowo się zajmowali do tej pory, posiada potencjał rynkowy i ma szansę odnieść sukces gospodarczy. Wówczas kluczowym staje się utworzenie firmy, tj. założenie działalności gospodarczej w odpowiedniej formie prawnej, która funkcjonować będzie na rynku samodzielnie, jednak związana będzie z Uniwersytetem.

Związanie to polega na:

h
A-04

Pozyskanie praw do gospodarczego wykorzystania wyników badań powstałych na Uniwersytecie

Spółka typu spin off może pozyskać prawa do gospodarczego korzystania z wyników badań powstałych na Uniwersytecie w następujący w sposób:

o
A-04

Cele spółek pracowniczych typu spin off

Celem tworzonych przez członków społeczności akademickiej spółek spin off jest przeniesienie ich dotychczasowej praktyki naukowej do przestrzeni gospodarczej. Jeżeli przedmiotem tej praktyki była wypracowana technologia, zadaniem spółki spin off będzie wdrożenie tej technologii na rynek, produkcja w oparciu o tę technologię lub budowanie wartości rynkowej na świadczeniu usług w oparciu o tę technologię.

Jeżeli przedmiotem dotychczasowej praktyki naukowej było prowadzenie badań, może to stać się przedmiotem działalności gospodarczej w formie świadczenia odpłatnych usług badawczych lub doradztwa technologicznego. Spółki spin off mogą również oferować wiedzę ekspercką niekoniecznie technologiczną.

Akademicki startup może swobodnie rozwijać się w oparciu o nauki społeczne, humanistyczne, może wdrażać pomysły i rozwiązania z zakresu wszelakich branż. Najważniejsze jest zbudowanie sensownego modelu biznesowego i znalezienie odpowiedniego rynku na swój pomysł biznesowy.

m

Porozmawiajmy!

To do niczego nie zobowiązuje, a może wiele zmienić.